12.01.2017

Departman za fiziku - Termini ispita za jan.-feb. rok -Stari studijski program

Termini ispita za jan.-feb. rok

Stari studijski program

Departman za fiziku

 

elektrodinamika: 17.2.2017. u 9h

fizika plazme: 13.2.2017. u 9h

nuklearna fizika: 31.1.2017. u 9h

odabrana poglavlja moderne fizika: 6.2.2017. u 9h 

metodika nastave fizike: 20.2.2017. u 9h

 

Služba za nastavu i studenstka pitanja