05.06.2017

Promena termina za ispite kod doc. dr Mrđana Đokića u junu 1.

Promena termina polaganja ispita Geomorfologija u ispitnom roku jun 1. Ispit će biti održan 23.06.2017 sa početkom u 09:00 časova.
 
Promena termina polaganja ispita Geografija Zemljišta u ispitnom roku jun 1. Ispit će biti održan 24.06.2017. sa početkom u 09:00 časova.

Služba za nastavu i studenstka pitanja