09.06.2017

Konkurs za studentske nagrade u oblasti matematike, mehanike i racunarstva za 2017. godinu

Кonkurs za Studentsku nagradu Matematičkog instituta SANU
u oblasti matematike i mehanike i u oblasti računarstva
Oblasti u kojima se dodeljuje Nagrada
1. Nagrada za matematiku i mehaniku se dodeljuje studentima redovnih i master
studija za najbolji seminarski ili master rad iz oblasti matematike i mehanike.
2. Nagrada za računarstvo se dodeljuje studentima redovnih i master studija za
najbolji seminarski ili master rad iz oblasti računarstva, ili program kojim se
rešava neki problem od šireg interesa.
Novčani iznos Nagrada
1. Novčani iznos Nagrade za matematiku i mehaniku i Nagrade za računarstvo
iznosi 50000din (pedesethiljadadinara) neto.
2. Ako je dobitnik Nagrade tim, novčani deo Nagrade se deli na jednake delove koji
se dodeljuju svakom članu tima.
Кo može konkurisati
1. Кandidati za Nagradu moraju biti državljani Republike Srbije koji studiraju na
nekom fakultetu u Republici Srbiji.
2. Nagradu ne može dobiti osoba za koju je u Matematičkom institutu SANU zaposlen,
ili u komisijama za nagrade imenovan, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj
liniji do četvtog kolena, sadašnji ili bivši bračni partner, usvojitelj ili
staratelj.
3. Nagrada istoj osobi može biti dodeljena samo jedanput.
4. Кandidat za nagradu može biti i tim u kome svaki član tima ispunjava prethodne
uslove 1 do 3.
Postupak konkurisanja
1. Prijavu dostavlja kandidat, odnosno član tima koji se kandiduje.
2. Prijave se dostavlja elektronskom poštom na adresu st-nagrada@mi.sanu.ac.rs, a u
Subject-liniji se navodi: „matematika-mehanika“, odnosno „računarstvo“.
3. U tekstu poruke se navode: ime (imena) kandidata, kontakt podaci (telefon,
adresa elektronske pošte, ...), naziv rada, odnosno programskog rešenja (ako je
reč i seminarskom ili master radu to se precizira) sa kojim se konkuriše i
kratak opis rada. U prilogu poruke treba da se nalazi seminarski ili master rad 
kojim se konkuriše (u PDF-u). Ako se konkuriše sa programskim rešenjem, u
prilogu poruci treba da se nalazi odgovarajući detaljni opis rešenja.
4. Opis programskog rešenja treba da sadrži jasnu postavku problema,
obrazloženje motivacije zašto se problem rešava, prikaz metodologije rešenja
uključujujući tehničke detalje o korišćenim programskim alatima (i, ako je
potrebno, specijalnim računarskim resursima potrebnim za izvršavanje
programa), prikaz test primera i ostvarenih rezultata.
Rok za podnošenje predloga je 20. 9. 2017. godine.
Odlučivanje o Nagradama
1. Кomisije za dodelu Nagrada će razmotriti sve prije i izvršiti selekciju do 5
najkvalitetnijih kandidata za Nagradu iz matematike i mehanike i do 5
najkvalitetnijih kandidata za Nagradu iz računarstva.
2. Izabrani kandidati će biti pozvani da na seminaru u Matematičkom institutu
SANU predstave svoje radove.
3. Кomisije za dodelu Nagrada će na osnovu dostavljenih prijava i izlaganja
kandidata doneti odluku o dobitnicima.
Dodela Nagrada će biti objavljena u novembru 2017. godine, o čemu će dobitnici biti
obavešteni.
 
Obaveštenje u originalnoj verziji možete videti ovde.

Računarski centar