20.07.2017

Termini za ispit iz ENGLESKOG JEZIKA

Termini  popravnih kolokvijuma i ispita za Septembar i Oktobar 1 i 2.  za HEMIJU, FIZIKU i BIOLOGIJU:

Septembar

01.09.2017., 12h, pismeni
04.09.2017., 10h, usmeni
 
Oktobar 1
19.09.2017., 10h usmeni
 
Oktobar 2
06.10.2017., 10h usmeni
 
(U Oktobru 1 i 2 nema popravnih kolokvijuma, tako da su dati samo termini usmenih ispita.)
 

GEOGRAFIJA - OAS

 

Septembar

01.09.2017., 12h, pismeni

04.09.2017., 10h, usmeni

 

Oktobar 1

19.09.2017., 10h usmeni

 

Oktobar 2

06.10.2017., 10h usmeni

 

(U Oktobru 1 i 2 nema popravnih kolokvijuma, tako da su dati samo termini usmenih ispita.)

 

 

GEOGRAFIJA - MAS

 

Septembar

04.09.2017., 10h, usmeni

 

Oktobar 1

19.09.2017., 10h usmeni

 

Oktobar 2

06.10.2017., 10h usmeni

 

 

TURIZAM - MAS

 

Septembar

01.09.2017., 12h, pismeni

 

Oktobar 1

19.09.2017., 10h pismeni

 

Oktobar 2

06.10.2017., 10h pismeni

 

 

 
 

Služba za nastavu i studenstka pitanja