28.08.2017

Termini polaganja usmenih delova ispita kod profesora Dragana S. Đorđevića

Studenti mogu polagati usmene delove ispita:
  • Matematička analiza 4
  • Kompleksna analiza
  • Mera i integracija
  • Metode funkcionalne analize u ekonomiji
  • Algebre operatora u kvantnoj mehanici
u septembarskom ispitnom roku:
  • 31.08.2017. y 9 sati, kao i 13.09.2017. u 9 sati.
prof. dr Dragan S. Đorđević

Termini polaganja

Računarski centar