20.09.2017

Na zahtev studenata ispiti kod prof. dr Ranka Dragovica koji su zakazani za 04.10.2017. u oktobarskom 2 roku pomeraju se za 11.10.2017. a ispiti koji su zakazani za 27.09.2017. u okobarskom roku pomeraju se za 04.10.2017.

Služba za nastavu i studenstka pitanja