10.10.2017

Obaveštenje o uslovima upisa školske 2017/2018. godine

Studenti svih nivoa studija, koji su u školskoj 2016/2017. godini ostvarili najmanje 48 ESPB bodova, imaju pravo nastavka započetih studija u školskoj 2017/2018. godini kao budžetski studenti.
Svi ostali studenti mogu nastaviti započete studije u školskoj 2017/2018. godini kao samofinansirajući studenti.

OBAVEŠTENJE

Računarski centar