11.10.2019

PRIJAVA ISPITA ELEKTRONSKIM PUTEM

Prijavljivanje ispita elektronskim putem po Pravilniku o visini školarine, administrativnih i drugih usluga Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu dokument Fakulteta , student je dužan da četvrtu i svaku narednu prijavu ispita plati po važećem cenovniku.

Uplatu na Vaš virtuelni račun na Studentskom portalu, neophodno je da izvršite bar dva radna dana pre prijave ispita kako bi Vaš novac bio vidljiv na Studentskom portalu. Sve državne institucije su u obavezi da svoj platni promet obavljaju preko Uprave za trezor. Pregled uplata za određeni dan imamo tek prvog ili drugog narednog radnog dana.

Detaljnije uputstvo možete naći na sajtu.

Studenti koji nemaju pristup studentskom portalu mogu da se obrate Računarskom centru.

Izuzetno, ukoliko student nema računar, Računarski centar će mu omogućiti da elektronsku prijavu obavi u nekoj od računarskih učionica.

NAPOMENA: PRIJAVLJIVANJE STUDIJSKO ISTRAŽIVAČKOG RADA (SIR) MORA SE OBAVITI LIČNO NA ŠALTERU SLUŽBE ZA NASATVU I STUDENTSKA PITANJA (kancelarija br. 16)

NAPOMENA: STUDENTI KOJI ZAVRŠAVAJU STUDIJE PO STAROM PROGRAMU,  ISPITE TAKOĐE PRIJAVLJUJU PO DOSADAŠNJIM PRAVILIMA (za njih e-prijava za sada ne važi)

NAPOMENA: PRILIKOM ELEKTRONSKE PRIJAVE ISPITA APLIKACIJA ZAHTEVA DA DVA PUTA POTVRDITE ISPITE KOJE PRIJAVLJUJETE. SAMO TADA JE PRIJAVA KONAČNA. UKOLIKO NE OBAVITE KONAČNU PRIJAVU SMATRAĆE SE DA STE ODUSTALI.

 

 


 

UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA
UPUTSTVO ZA PRISTUP STUDENTSKOM PORTALU

Računarski centar