26.12.2017

PRIJAVA ISPITA ELEKTRONSKIM PUTEM

Obaveštavaju se studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu da se od 26.12.2017. uvodi elektronska prijava ispita preko studentskog portala E-Indeks.

Prijavljivanje ispita će od januarskog roka 2017/18.  školske godine biti moguće jedino elektronskim putem.

Zbog uvođenja novog načina prijave ispita, termin prijave ispita za januarski ispitni rok je proširen i umesto da traje od 9. do 10. januara, trajaće od 26.12.2017. do 17.01.2018. godine. Takođe za ovaj ispitni rok studenti će biti oslobođeni plaćanja bilo kakve naknade.

Posle 17. januara prijava neće biti moguća.

Prijavljivanje ispita u narednim ispitnim rokovima će se obavljati u terminima u skladu sa Akademskim kalendarom za 2017/18.

Po Pravilniku o visini školarine, administrativnih i drugih usluga Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, student je dužan da četvrtu i svaku narednu prijavu ispita plati po važećem cenovniku. Zbog uvođenja novog načina prijave ispita, odlučeno je da evidencija o broju ispitnih prijava studenata započne od januara 2018. godine. To ujedno znači da su svi studenti koji imaju veci broj prijava od 3, oslobodjeni placanja po ovom osnovu, jer brojanje prijava za sve studente počinje od januarskog ispitnog roka.

Studenti koji nemaju pristup studentskom portalu mogu da se obrate Računarskom centru. Računarski centar će, u periodu prijave ispita, sa studentima raditi svakog dana od 12 do 13 časova.

Izuzetno, ukoliko student nema računar, Računarski centar će mu omogućiti da elektronsku prijavu obavi u nekoj od računarskih učionica.

NAPOMENA: PRIJAVLJIVANJE STUDIJSKO ISTRAŽIVAČKOG RADA (SIR) MORA SE OBAVITI LIČNO NA ŠALTERU SLUŽBE ZA NASATVU I STUDENTSKA PITANJA (kancelarija br. 10)

NAPOMENA: STUDENTI DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ISPTITE PRIJAVLJUJU PO DOSADAŠNJIM PRAVILIMA (za njih e-prijava za sada ne važi)

NAPOMENA: STUDENTI KOJI ZAVRŠAVAJU STUDIJE PO STAROM PROGRAMU,  ISPITE TAKOĐE PRIJAVLJUJU PO DOSADAŠNJIM PRAVILIMA (za njih e-prijava za sada ne važi)

NAPOMENA: PRILIKOM ELEKTRONSKE PRIJAVE ISPITA APLIKACIJA ZAHTEVA DA DVA PUTA POTVRDITE ISPITE KOJE PRIJAVLJUJETE. SAMO TADA JE PRIJAVA KONAČNA. UOLIKO NE OBAVITE KONAČNU PRIJAVU SMATRAĆE SE DA STE ODUSTALI.

 

 


 

UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA
UPUTSTVO ZA PRISTUP STUDENTSKOM PORTALU

Računarski centar