18.01.2018

VAZNO: PRIJAVLJIVANJE STUDIJSKO ISTRAŽIVAČKOG RADA (SIR) MORA SE OBAVITI LIČNO NA ŠALTERU SLUŽBE ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA (kancelarija br. 10) A NE PREKO ELEKTRONSKE PRIJAVE ISPITA

Služba za nastavu i studenstka pitanja