13.06.2018

KONKURS ZA NAJBOLjEG STUDENTA HEMIJE

Fond "Ana Bjeletić i Ivan Marković" raspisuje konkurs za najboljeg studenta hemije za školsku 2016/2017. godinu. Na konkurs se mogu prijaviti svi oni koji su diplomirali (stari program) ili završili Master studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu u periodu od 01. 10. 2016. do 01. 10.  2017. godine, a sa prosekom ocena većim od devet.
            Rangiranje prijavljenih kandidata će biti izvršeno na osnovu proseka ocena na studijama (u slučaju osnovnih i master studija, prosek se odnosi na srednju ocenu svih ispita sa oba nivoa studija), dužine studiranja, aktivnosti izvan predviđenog kurikuluma i rezultata testa znanja. Test znanja će obuhvatati sve glavne oblasti hemije (opšta, fizička, neorganska, organska hemija i biohemija) i biće održan u četvrtak 05.07.2018. godine (tačno vreme i mesto održavanja testa biće naknadno objavljeni).
             Svi zainteresovani kandidati svoje prijave (popunjeni upitnik, fotokopiju indeksa, kao i eventualnih pohvalnica, diploma i objavljenih naučnih radova/saopštenja sa naučnih skupova) mogu dostaviti ili putem mejla (nikoradulovic@yahoo.com) ili lično (zgrada Filozofskog fakulteta, prvi sprat, Laboratorija 117).
    Ukoliko je kandidat koji bude proglašen najboljim studentom hemije od strane Fonda upisao doktorske studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, odlukom Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta biće oslobođen plaćanja svih naknada za prijavu ispita i studentskih istraživačkih radova tokom trajanja doktorskih studija.

UPITNIK

Računarski centar