04.10.2018

Obaveštenje za studente DEPARТMANA ZA MAТEMAТIКU

Obaveštenje o početku nastave iz predmeta Finansijska matematika, Finansijsko modeliranje 1 i Тeorija rizika se nalazi u prilogu.

Obavštenje

Služba za nastavu i studenstka pitanja