05.10.2018

Upis u naredne godine studija

ZA UPIS ŠKOLSKE 2018/19. JE POTREBNO:
-    INDEKS

-    2 ŠV OBRASCA POPUNjENA ĆIRILICOM
(KUPUJU SE NA FAKULTETU ILI PREUZIMAJU SA SAJTA FAKULTETA)

-    POPUNjENA LISTA PREDMETA
(DOBIJA SE NA ŠALTERU)

-    UPLATA NA 300 DINARA ZA OSIGURANjE NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA BROJ  715
-    UPLATA NA 1000 DINARA ZA UPIS NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA BROJ  2
-    ZA SAMOFINANSIRAJUĆE  STUDENTE UPLATA  PO UGOVORU (UGOVOR SE DOBIJA NA ŠALTERU) NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA BROJ  1
(CENA BODA JE 1250 DINARA I MNOŽI SE SA UKUPNIM BROJEM BODOVA KOJE STUDENT ODABERE)

UPIS ĆE SE OBAVITI OD 15.10.2018. GODINE
I TRAJAĆE DO 05.11. 2018. GODINE

STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI
UPISUJU 7, 8 ILI 9 GODINU STUDIRANjA I MASTER
AKADEMSKIH STUDIJA KOJI UPISUJU 5, 6 ILI 7 GODINU
STUDIRANjA POTREBNO JE DA MOLBU ZA PRODUŽETAK
STUDIRANjA UPUTE NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU PREKO

PRAVNE SLUŽBE

Nakon Odluke Nastavno-naučnog veća za odobrenje
produžetka roka studiranja potrebno je prilikom
upisa predati i uplatu na 5000 dinara na žiro račun

fakulteta sa pozivom na broj 2

UPIS
PRIMENA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Računarski centar