19.10.2018

UPIS NAREDNE GODINE STUDIJA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Upis u naredne godine studija
ZA UPIS ŠKOLSKE 2018/19. JE POTREBNO:
-    INDEKS
 
-    2 ŠV OBRASCA POPUNjENA ĆIRILICOM
(KUPUJU SE NA FAKULTETU ILI PREUZIMAJU LINKA U PRILOGU TE STAMPAJU OBOSTRANO)
 
-    POPUNjENA LISTA PREDMETA
(U PRILOGU)
 
-    UPLATA NA 300 DINARA ZA OSIGURANjE NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA BROJ  715
-    UPLATA NA 1000 DINARA ZA UPIS NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA BROJ  12
-    ZA SAMOFINANSIRAJUĆE  STUDENTE UPLATA  PO UGOVORU (UGOVOR SE DOBIJA NA ŠALTERU) NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA BROJ  12
(CENA BODA JE 1600 DINARA I MNOŽI SE SA UKUPNIM BROJEM BODOVA KOJE STUDENT ODABERE)
 
UPIS ĆE SE OBAVITI OD 15.10.2018. GODINE
I TRAJAĆE DO 05.11. 2018. GODINE
 
Studenti koji upisuju 4-tu godinu studiranja, a u 3-oj godini studiranja su bili finansirani iz budzeta, imaju bezuslovan upis u narednu godinu studija, te zadržavaju status budzetskog studenta još jednu godinu studiranja.
 
STUDENTI DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI
UPISUJU 7, 8 ILI 9 GODINU STUDIRANjA  POTREBNO JE DA MOLBU ZA PRODUŽETAK
STUDIRANjA UPUTE NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU PREKO SLUŽBE ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE
 
Nakon Odluke Nastavno-naučnog veća za odobrenje
produžetka roka studiranja potrebno je prilikom
upisa predati i uplatu na 20.000 dinara na žiro račun
 
fakulteta sa pozivom na broj 12

Računarski centar