13.12.2018

Prof. dr Miroslav Ristić novi član uređivačkog odbora časopisa \\"Statistica Neerlandica\\"

Dr Miroslav Ristić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, postao je član uređivačkog odbora prestižnog međunarodnog časopisa iz statistike "Statistica Neerlandica".

"Statistica Neerlandica" je časopis holandskog društva za statistiku i operaciona istraživanja od 1946. godine. Pokriva sve oblasti statistike, od teorijske do primenjene, sa posebnim naglaskom na matematičku statistiku, statistiku za bihejvioralne nauke i biostatistiku. Ovako širok delokrug kontroliše ekspertiza članova uređivačkog odbora, koji predstavljaju ove oblasti.

Računarski centar