13.06.2019

Objavljen je prvi broj naučnog časopisa Chemia Naissensis, čiji je izdavač PMF u Nišu

Chemia Naissensis je naučni časopis koji objavljuje naučne i naučno popularne članke iz hemije i srodnih disciplina na engleskom jeziku, sa apstraktima na srpskom, francuskom i ruskom jeziku. Planirano je izdavanje dva broja godišnje. Prijem radova za drugi broj je do kraja marta 2019. godine. Više detalja možete naći na sajtu časopisa Chemia Naissensis.

Računarski centar