01.04.2019

Konkurs za mobilnost studenata na Univerzitetu u Haenu (Španija)

 

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavio je Konkurs za mobilnost studenata na Univerzitetu u Haenu (Španija).

Konkurs je otvoren do 15. maja 2019. godine.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalje konkursa možete naći na sajtu Univerziteta: 
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-za-mobilnost-studenata-na-univerzitetu-u-haenu

Računarski centar