09.05.2019

Doktorat dr Nenada Vesića među najboljim u 2018. u oblasti matematike i mehanike

Na ovogodišnjem konkursu za nagradu Matematičkog instituta SANU za najbolju doktorsku disertaciju u 2018. u oblasti matematike i mehanike, dr Nenad Vesić ušao je u najuži izbor za najbolju doktorsku disertaciju i predstavio svoju disertaciju na Seminaru Matematičkog instituta. Komisija za nagradu za najbolju disertaciju u oblasti matematike i mehanike, donela je odluku da se nagrada Matematičkog instituta SANU za 2018. godinu ravnopravno podeli na dva kandidata:

  1. Petar Melentijević (Matematički fakultet, Beograd) „Procene gradijenata funkcija i normi operatora u teoriji harmonijskih funkcija“, mentor Prof. dr Miloš Arsenović,
  2.  Nenad O. Vesić (Prirodno-matematički fakultet, Niš) „Skoro geodezijska preslikavanja generalisanih Rimanovih prostora i uopštenja“,  mentor Prof. dr Mića Stanković.

Računarski centar