12.07.2019

Poziv za Petničke škole molekularne biologije 2019

Centar za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenje za biologiju Istraživačke stanice Petnica ove godine organizuju dva programa iz oblasti molekularne biologije namenjena studentima svih nivoa studija i mladim istraživačima.

Koncept Petničke škole molekularne biologije, prvenstveno posvećene PCR metodi, nastao je kroz saradnju naših timova 2016. godine, sa idejom da se kroz intenzivan praktičan rad savlada primena PCR-a u biologiji, biomedicini i srodnim disciplinama.

U periodu od 21. do 26. septembra 2019. godine realizuje se četvrta po redu Petnička školu „PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“. Ova škola je namenjena studentima svih nivoa studija, koji imaju potrebu da se upoznaju sa PCR metodom i primene je u svojim istraživanjima. Program  obuhvata izolaciju DNK iz različitih tipova uzoraka, optimizacije protokola za PCR uz dizajniranje prajmera, do upoznavanja sa glavnim genomskim bazama podataka i osnovnim bioinformatičkim alatima za obradu sekvence DNK. Detaljnije informacije o ovom programu možete pronaći na adresi: http://petnica.rs/pcr2019/

Od 28. septembra do 2. oktobra 2019. godine, kao odgovor na interesovanje učesnika prethodnih programa, po prvi put se održava Petnička škola „Kvantitativni PCR“. Ova napredna škola namenjena je prvenstveno studentima doktorskih studija i mladim istraživačima koji u okviru svojih istraživanja imaju potrebu za kvantifikacijom različitih molekula RNK, pre svega informacionih RNK i mikroRNK. Program obuhvata izolaciju RNK, reverznu transkripciju, izbor probi za qPCR, obradu sirovih podataka qPCR-a i statističku analizu podataka iz primera realnih qPCR eksperimenata. Više detalja o ovom programu nalazi se na:http://petnica.rs/kvantitativni-pcr-2019/

Oba programa se realizuju kroz laboratorijske, bioinformatičke i statističke vežbe u koje se polaznici uvode kroz kratka teorijska predavanja. Programi, takođe, obuhvataju i nekoliko predavanja o novim pristupima u molekularno-biološkim istraživanjima, kako što su sekvenciranja nove generacije i CRISPR-Cas, čiji je cilj da polaznici steknu uvid u značaj odabira metode u skladu sa potrebama svojih istraživanja.

Celokupni programi se realizuju u moderno opremljenim laboratorijama Istraživačke stanice Petnica, a smeštaj na bazi punog pansiona je uključen u cenu kotizacije.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte na bio@petnica.rs