29.08.2019

Кonkurs za stipendiranje mobilnosti studenata na Univerzitetu "Sv. Кliment Ohridski" u Sofiji

Кonkurs za stipendiranje mobilnosti studenata na Univerzitetu "Sv. Кliment Ohridski" u Sofiji

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavljuje Кonkurs za stipendiranje mobilnosti studenata na na Univerzitetu "Sv. Кliment Ohridski" u Sofiji (Bugarska).

Кonkurs je otvoren do 25. oktobra 2019. godine.

Sve u vezi sa konkursom možete pogledati OVDE.

Prilog za studente: Student Learning Agreement