07.09.2019

Jedinstvene rang-liste za upis u prvu godinu OAS školske 2019/20. godine u drugom upisnom roku

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u drugom upisnom roku, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/2020. godini, utvrdile su sledeće jedinstvene rang-liste:

Jedinstvena rang-lista Biologija
Jedinstvena rang-lista Matematika
Jedinstvena rang-lista Fizika
Jedinstvena rang-lista Geografija
Jedinstvena rang-lista Hemija