19.10.2020

Raspored studenata prve godine na Departmanu za biologiju i ekologija po grupama školska 2019/20.

Na ovoj stranici možete preuzeti rasporede studenata I godine osnovnih akademskih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju po grupama.

Podela po grupama-1
Podela po grupama-2
Podela po grupama - 2 grupe