30.09.2019

Кonkurs za upis studenata u prvu godinu MAS za školsku 2019/20.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2019/2020. godine 160 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 123 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

 

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

32

22

Računarske nauke

17

37

Fizika

15

12

Hemija

12

8

Primenjena hemija

12

8

Biologija

18

9

Ekologija i zaštita prirode

18

9

Geografija

18

9

Тurizam

18

9

UКUPNO

160

123

Podnošenje prijava kandidata je od 30. septembra 2019. godine u do 04. oktobra 2019. godine u periodu od 11 do 13 časova.

 

Detaljnije u prilogu.

 

Obaveštenje Univerziteta u Nišu