30.09.2019

Početak nastave na studijskim programima Fakulteta

Nastava na studijskim programima Fakulteta počinje po sledećem rasporedu:

  • 1. godina osnovnih akademskih studija 30.09.2019. god.
  • 2. i 3. godina osnovnih akademskih studija 7.10.2019. god.
  • 1. godina master akademskih studija 28.10.2019. god.
  • 2. godina master akademskih studija 7.10.2019. god.
  • 1. godina doktorskih akademskih studija 28.10.2019. god.
  • 2. i 3. godina doktorskih akademskih studija 7.10.2019. god.