03.10.2019

DODATNI TERMIN U ISPITNOM ROKU OKTOBAR 2 školske 2018/2019.god.

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta broj 1065/1-01 od 25.09.2019., određuje se dodatni termin polaganja ispita u ispitnom roku Oktobar 2 za studente osnovnih, master i doktorskih studija :

  • Studenti mogu da prijave i polažu u ovom terminu jedan ispit
  • Prijava ispita je isključivo elektronska
  • Prijavljivanje ispita 14. i 15.10.2019.god.
  • Održavanje ispita 17. i 18.10.2019.god.
  • Predavanje zapisnika zaključno sa 21.10.2019.god.