14.10.2019

Jedinstvene rang-liste za upis u prvu godinu Master akademskih studija

Komisije za rangiranje kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu master akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/20. godini, utvrdile je sledeće rang-liste:

Geografija - Jedinstvena rang-lista
Turizam - Jedinstvena rang-lista
Primenjena hemija - Jedinstvena rang-lista
Hemija - Jedinstvena rang-lista
Računarske nauke - Jedinstvena rang-lista
Fizika - Jedinstvena rang-lista
Matematika - Jedinstvena rang-lista
Biologija - Jedinstvena rang-lista
Ekologija i zaštita prirode - Jedinstvena rang-lista