22.10.2019

Konačne rang-liste za upis u prvu godinu Master akademskih studija

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu master akademskih studija  na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/2020. godini, utvrdile su sledeće konačne rang-liste:

Primenjena hemija - Konačna rang-lista
Hemija - Konačna rang-lista
Fizika - Konačna rang-lista
Matematika - Konačna rang-lista
Računarske nauke - Konačna rang-lista
Geografija - Konačna rang-lista
Turizam - Konačna rang-lista
Biologija - Konačna rang-lista
Ekologija i zaštita prirode - Konačna rang-lista