21.10.2020

Departman za matematiku - usmeni delovi ispita kod profesora Dragana Đorđevića

Usmeni delovi ispita iz predmeta Matematička analiza 4, Mera i integracija, Kompleksna analiza, Metode funkcionalne analize u ekonomiji i Algebre operatora u kvantnoj mehanici u ispitnom roku Oktobar 2/2, biće održani 18.10.2019. godine u 15 sati u prostoriji broj 12.