22.10.2019

Konačne rang-liste za upis u prvu godinu Master akademskih studija u drugom konkursnom roku

Komisije za rangiranje kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu master akademskih studija u drugom konkursnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/20. godini, utvrdile je sledeće rang-liste:

Matematika - Konačna rang-lista
Računarske nauke - Konačna rang-lista
Fizika - Konačna rang-lista
Geografija - Konačna rang-lista
Turizam - Konačna rang-lista
Hemija - Konačna rang-lista
Primenjena hemija - Konačna rang-lista
Biologija - Konačna rang-lista
Ekologija i zaštita prirode - Konačna rang-lista