22.10.2019

Konačne rang-liste za upis u prvu godinu Doktorskih akademskih studija u drugom konkursnom roku

Komisije za rangiranje kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija u drugom konkursnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/20. godini, utvrdile je sledeće rang-liste (kandidat koji ne preda potrebnu dokumentaciju, smatraće se da je odustao od upisa):

Računarske nauke - Konačna rang-lista
Hemija - Konačna rang-lista
Biologija - Konačna rang-lista
Matematika - Konačna rang-lista