30.10.2019

OBAVEŠTENJE O PONOVNOM UPISU STUDENATA KOJI SU IZGUBILI PRAVO NA NASTAVAK ŠKOLOVANJA

Studenti koji studiraju studijske programe na svim nivoima studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, a koji su u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o upisu na studijske programe Univerzieta u Nišu kao i Statutom Fakulteta izgubili pravo na nastavak školovanja, mogu podneti zahtev za ponovni upis.

Pravo na ponovni upis se stiče prvog narednog dana od dana prijema Rešenja o prestanku statusa studenata i traje do 15.11.2019.godine.

Rešenje o prestanku statusa studenta se može podići u Službi za nastavu i studentska pitanja od 4.11.2019.godine

Detaljnije u prilogu.

Obaveštenje