08.11.2019

Preliminarne rang-liste za upis u prvu godinu master akademskih studija

Komisije za rangiranje kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu master akademskih studija u trećem konkursnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/20. godini, utvrdile su sledeće rang-liste:

Matematika - Preliminarna rang-lista
Računarske nauke - Preliminarna rang-lista
Fizika - Preliminarna rang-lista
Hemija - Preliminarna rang-lista
Primenjena hemija - Preliminarna rang-lista
Ekologija i zaštita prirode - Preliminarna rang-lista
Geografija - Preliminarna rang-lista
Turizam - Preliminarna rang-lista