08.11.2019

Preliminarne rang-liste za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija

Komisije za rangiranje kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija u trećem konkursnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/20. godini, utvrdile su sledeće rang-liste:

Matematika - Preliminarna rang-lista
Računarske nauke - Preliminarna rang-lista
Fizika - Preliminarna rang-lista
Hemija - Preliminarna rang-lista
Biologija - Preliminarna rang-lista