29.11.2019

Poziv za učlanjenje u Novinarsku sekciju PMF-a

Obaveštavamo vas da će od decembra početi sa radom Novinarska sekcija. Planirano je da se ona bavi aktuelnim temama na fakultetu i van njega, koje bi se u početku objavljivale u obliku članaka na sajtu fakulteta. 

Ukoliko imate smisla za pisanje ili želite da samo učestvujete u koordinaciji sekcijom, možete nam se javiti na email "sparlament@pmf.ni.ac.rs". Poziv je otvoren do 30. novembra za sve studente i zaposlene na Prirodno-matematičkom fakultetu.