20.11.2019

Raspisan konkurs za dodelu studentskih stipendija za nedostajuća zanimanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je Кonkurs za dodelu 250 studentskih stipendija za studente druge i treće godine studija prvog stepena na jednom od sledećih studijskih programa:

 • Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet: profesor matematike i računarstva i drugi moduli studijskog programa matematika na kojima student može tokom studija da izabere predmete iz pedagoško-metodičko didaktičke grupe predmeta u ukupnom zbiru od najmanje 36 ESPB; Filološki fakultet – jezik, književnost, kultura – engleski i nemački jezik, srpski jezik i književnost; Fizički fakultet – bilo koji studijski program.
 • Univerzitet u Novom Sadu – Fizika, Prirodno-matematički fakultet – Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva, Integrisane studije master profesor matematike, ostali studijski programi osnovih studija iz oblasti matematike; Filozofski fakultet – engleski jezik i književnost, nemački jezik i književnost, srpski jezik i književnost.
 • Univerzitet u Nišu – Prirodno-matematički fakultet – matematika, računarske nauke, fizika; Filozofski fakultet – Osnovne akademske studije nemačkog jezika i književnosti, Osnovne akademske studije anglistike, Osnovne akademske studije – srbistika.
 • Univerzitet u Кragujevcu – Prirodno-matematički fakultet – matematika, fizika i informatika; Filološko-umetnički fakultet – engleski jezik i književnost, nemački jezik i književnost, srpski jezik i književnost.
 • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici – Prirodno-matematički fakultet – Osnovne akademske studije – matematika, Osnovne akademske studije – fizika, Osnovne akademske studije – informatika; Filozofski fakultet – Osnovne akademske studije – engleski jezik i književnost, Osnovne akademske studije – srpski jezik i književnost.
 • Državni univerzitet u Novom Pazaru – sledeći studijski programi na osnovnim studijama: matematika, matematika i fizika, informatika i matematika, informatika i fizika, srpska književnost i jezik i engleski jezik i književnost. 

Dodatni uslovi Кonkursa uključuju da su kandidati:

 • upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na drugu ili treću godinu studija prvog stepena,
 • finansirani iz budžeta Republike Srbije,
 • van radnog odnosa,
 • državljani Republike Srbije i imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
 • postigli maksimalnu efikasnost tokom studiranja (nisu gubili nijednu godinu, imaju položene sve ispite iz prethodnih godina studija i prosečnu ocenu najmanje 7,50)

Кonkurs je otvoren od 18. do 30. novembra 2019. godine, a prijave se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na adresu Nemanjina 22-26, sa naznakom: ,,Stipendije za nedostajuća zanimanja”, a skeniranu dokumentaciju treba proslediti i elektronskom poštom, na adresu: inicijalnoobrazovanje@mpn.gov.rs.  

Više detalja o uslovima za prijavu na Кonkurs, potrebnim dokumentima i konkursnim obrascima, kriterijumima i postupku izbora kao i načinu isplate stipendija možete pročitati u tekstu Кonkursa u vesti na sajtu Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Za više informacija o Erazmus+ programu možete nam se obratiti putem e-pošte:

* Svi događaji, radionice, kao i konsultacije u vezi sa pripremom i sprovođenjem projekata, u organizaciji Fondacije Tempus, su besplatni.

Tekst konkursa