16.12.2019

Matematički institut SANU je raspisao konkurs za dodelu nagrada za 2019.godinu

Matematički institut SANU je raspisao konkurs za dodelu studentskih,master i doktorskih nagrada za 2019. godinu u oblastima

1) matematike i mehanike, i
2) računarstva.

Detaljne informacije o pravilima konkursa dostupne su na stranici Instituta, http://www.mi.sanu.ac.rs/.
Nagrade će biti dodeljene u maju 2020. godine.
Nagrade ove godine iznose 60.000,00 dinara (doktoranti), 45.000,00 dinara (master studenti) i 30.000,00 dinara (redovni studenti).