05.02.2020

Prof. Dragana Cvetković Ilić sa Departmana za matematiku je od 01. Marta, 2020. član Boarda Directora ILAS-a

Prof. Dragana Cvetković Ilić sa Departmana za matematiku je od 01. Marta, 2020. član Boarda Directora ILAS-a (International Linear Algebra Society), najvećeg svetskog udruženja za Linearnu Algebru sa sedištem u Americi.
Prof. Dragana Cvetković Ilić je 26. Avgusta, 2019. nominovana od  strane Nominacionog komiteta ILAS 2020 sastavljenog od najeminentnijih matematičara i to: Richard Brualdi (Chair), Nair Abreu, Ravi Bapat, Steve Kirkland, Naomi Shaked-Monderer. Tajnim glasanjem koje je trajalo 3 meseca, za nove članove Boarda Direktora ILAS-a izabrani su Prof. Dragana Cvetković Ilić, Univerzitet u Nišu, Srbija, i Prof. Sebastian Cioaba, University of Delaware, America. Mandat novih članova Boarda Direktora ILAS-a traje 3 godine.