17.03.2020

Odluka o režimu rada zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije 05 br. 53-2504/2020 od dana 15.03.2020. godine i Naredbe ministra zdravlja br. 5 J 2 -02-9/612020-OI od 15.03.2020. godine donosim

ODLUKU
O režimu rada zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu

Dok traje vanredno stanje u Republici Srbiji koje je uvedeno dana 15.03.2020. godine, odnosno dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 zaposleni na Fakultetu obavljaće radne aktivnosti na sledeći način.

  1. Nastavnici i saradnici će nastavne aktivnosti sa studentima obavljati online preko pmf.edu.rs naloga. Svi nastavnici i saradnici će dobiti detaljna uputstva od strane Računarskog centra putem mejla,
  2. Odbrane doktorskih disertacija, master i diplomskih radova obavljaće se na način i po postupku kao i pre uvođenja vanrednog stanja, ali samo uz prisustvo komisije, kandidata i najviše pet ljudi u publici.
  3. Materijali za sednice organa upravljanja (Saveta Fakulteta) i stručnik organa (Izbornog veća, Nastavno-naučnog veća, Veća departmana i Veća katedri) biće, kao i do sada, dostupni na nastavničkom portalu. Glasanje po tačkama dnevnog reda će se obavljati elektronskim putem u unapred utvrđenom terminu.
  4. Zaposlenima na Fakultetu neće biti dozvoljeno korišćenje preostalog godišnjeg odmora za 2019. godinu, godišnjeg odmora za 2020. godinu, plaćenog i neplaćenog odsustva.
  5. Putne naloge za službena putovanja izdavaće dekan u izuzetnim slučajevima koja su vezana za nastalu situaciju,
  6. Radno vreme zaposlenih u vannastavi biće svakog radnog dana od 10 do 14 sati. Šefovi službi Sekretarijata i službi za nastavu i nauku su u obavezi da sačine raspored rada zaposlenih na nedeljnom nivou u okviru svoje Službe i isti dostave sekretaru Fakulteta za svaku nedelju.
  7. Ova Odluka će biti menjana, odnosno dopunjavana u skladu sa naredbama/odlukama/uputstvima nadležnih državnih organa.
  8. Odluku objaviti na internet stranica i oglasnim tablama Fakulteta.

POSEBNO UPOZORENJE: U SLUČAJU DA ZAPOSLENI OSETI SIMPTOME VIRUSA, U OBAVEZI JE DA SE ODMAH, BEZ ODLAGANJA, OBRATI NADLEŽNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI I DA POTVRDU O EVENTUALNOM OBOLJENJU DOSTAVI NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU NA FAKULTETU. ISTI POSTUPAK TREBA PRIMENITI I U SLUČAJU DA NEKO OD ČLANOVA PORODICE SA KOJIMA ZAPOSLENI ŽIVI U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU OSETI SIMPTOME VIRUSA.

Dekan,

Prof. dr Perica Vasiljević

 

Odluka