27.04.2020

Izmena i dopuna odluke o režimu rada zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu

Obaveštenje u prilogu.

Dopuna odluke o režimu rada