13.05.2020

Dr Stefan Stanimirović dobitnik nagrade Matematičkog instituta SANU za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti računarstva

Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti  svake godine dodeljuje nagrade studentima master i doktorskih studija za najbolji originalni naučno–istraživački rad, master rad, doktorsku disertaciju ili drugi pisani rad iz oblasti matematike, mehanike i računarskih nauka.

            Departman za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu školuje izvanredne matematičare, koji sada već tradicionalno, osvajaju pomenute nagrade. Čini se da smo već navikli na njihove uspehe.

Ova godina je značajna jer je prvi put da se ova nagrada za računarstvo dodeljuje doktorskoj disertaciji odbranjenoj na PMF-u Nišu. Za najbolji doktorat iz oblasti računarstva izabran je rad "Poboljšani algoritmi za determinizaciju fazi i težinskih automata" Stefana Stanimirovića, koji od 2015.godine radi kao asistent na Departmanu za računarske nauke Prirodno-matematičog fakulteta u Nišu.

Doktorsku disertaciju Stefan je odbranio avgusta 2019. godine na PMF-u, pod mentorstvom dr Miroslava Ćirića, redovnog profesora na našem fakultetu. Algoritmi za determinizaciju su vrlo važni jer, dok su težinski automati našli primenu u veštačkoj inteligenciji (automatskom prepoznavanju govora), kompresiji slika i procesiranju prirodnih jezika, fazi automati se primenjuju u mnogim raznolikim oblastima, poput kliničkog ispitivanja, u psihologiji, bazama podataka, itd.

Stefan Stanimirović rođen je 1989. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu školu. Školovanje je nastavio u niškoj Gimnaziji "Svetozar Marković" u Specijalnom odeljenju za talentovane matematičare. Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za računarske nauke upisao je 2008. godine, a 2011. godine dobio je nagradu Univerziteta u Nišu za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta. Sada radi kao asistent na istom Departmanu i predaje  učenicima specijalnih odeljenja u Gimnazijama "Bora Stanković" i "Svetozar Marković" u Nišu. Kao autor ili koautor objavio je dvanaest naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, dok su rezultati prikazani na četiri međunarodne i domaće konferencije.

Po Stefanovim rečima njegovi planovi su da ostane na PMF-u, gde je studirao i na kojem mu je pružena prilika da radi. Nastaviće da se bavi naučnim radom u istoj oblasti u kojoj je doktorirao. Oseća zadovoljstvo što je deo naučnog tima kojim rukovodi prof. dr Miroslav Ćirić.

Sve čestitke našem dr Stefanu Stanimiroviću i njegovom mentoru, sa željom da nastave da nižu uspehe i na taj način promovišu svoj naučni rad i naš Fakultet.