21.10.2020

Vreme i mesto odrzavanja ispita za studente matematike u aprilskom ispitnom roku

Obaveštenje o rasporedu ispita i prostorija na Departmanu za matematiku se nalazi u prilogu.

Raspored ispita