19.10.2020

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Vladislave Milenković 29.06.2020.

Javna odbrana doktorske disertacije ,,Karakteristični geometrijski objekti i projektivna preslikavanja Ajzenhartovih prostora i uopštenja " kandidata Vladislave Milenković održaće se 29.06.2020. u 13:00, mesto odbrane Amfiteatar.

MENTOR: dr Milan Zlatanović, vanredni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Departman za Matematika

ČLANOVI KOMISIJE

  • dr Ljubica Velimirović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu,
  • dr Zoran Rakić, redovni profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu,
  • dr Milan Zlatanović, vanredni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu,mentor.