29.06.2020

Preuzimanje diploma za studente koji su završili studije po starom u protekloj godini

Diplome za studente koji su započeli i završili studije po starom u protekloj godini su završene. Diplome se mogu preuzeti u Službi za nastavu i studentska pitanja svakog radnog dana u periodu rada Službe sa strankama od 11 do 13h u kancelariji broj 15, poštujući propisane mere zaštite (zaštitna maska je obavezna).