29.06.2020

Obaveštenje kandidatima koji polažu prijemni ispit za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija PMF-a

U ponedeljak 29.06.2020. god. Centralna komisija za upis na sajtu i ulaznim vratima Fakulteta objavljuje spiskove prijavljenih kandidata sa brojem prijave na konkurs i brojem prostorije u kojoj kandidat polaže prijemni ispit.

Kandidati su u obavezi da u 9:15 na dan prijemnog ispita budu na platou ispred Fakulteta. Obavezno poneti dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš). Osoblje Fakulteta usmerava kandidate ka učionicama u kojima polažu prijemne ispite u periodu do 9:45 a nakon izvršene dezinfekcije ruku na ulazu u zgradu i provere da li svaki kandidat poseduje masku.

U učionicama u kojima će se održavati prijemni ispiti biće obeležena mesta na kojima kandidati mogu sedeti.

Za vreme izrade prijemnog ispita nije dozvoljen razgovor između kandidata kao i između kandidata i dežurnih lica. Nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona, pametnih satova ili sličnih uređaja, literature kao i izlazak iz učionice. Kandidati koriste isključivo plave hemijske olovke. Dozvoljeno je posedovanje nekog osveženja (sok, voda). Svako obeležavanje ili pisanje ličnih podataka na testu je zabranjeno.

U svim aktivnostima realizacije upisa voditi računa o merama i preporukama u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Specifičnosti prijemnih ispita po studijskim programima su dostupne u prilozima.

Studijski program Biologija
Studijski program Geografija
Studijski program Matematika
Studijski program Računarske nauke
Studijski program Hemija
Studijski program Fizika
OBAVEŠTENJE