20.10.2020

ODRŽAVANjE ISPIТA IZ INFORMAТIКE SE POMERA OD 9 NA 12 SAТI 09.07.2020. - OAS GEOGRAFIJA

Ispit iz Informatike se pomera od 9:00 na 14:00 09.07.2020. zbog preklapanja termina ispita na OAS Geografija