09.07.2020

KONAČNE RANG-LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/21. GODINE

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2020/2021. godini, utvrdile su sledeće konačne rang-liste:

BIologija - Konačna rang-lista
Geografija - Konačna rang-lista
Matematika - Konačna rang-lista
Računarske nauke - Konačna rang-lista
Fizika - Konačna rang-lista
Hemija - Konačna rang-lista