14.09.2020

Ispravka konačne rang- liste za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u prvom upisnom roku

U prilogu detaljnije.

Ispravka konačne rang-liste OAS Biologija
Konačna rang-lista OAS Biologija