26.08.2020

Za buduće studente - drugi upisni rok na OAS školske 2020/2021. godine

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/2021. godine u drugom upisnom roku 175 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

 

Studijski program Budžet
Matematika 65
Fizika 36
Hemija 25
Biologija; 21
Geografija 28
UКUPNO 175

 

Prijavljivanje kandidata obaviće se 02, 03. i 04. septembra 2020. godine u periodu od 9:00 do 13:00 u kancelariji br. 16, poštom ili elektronskim putem.

Prijemni ispit na svim studijskim programima obaviće se 8. septembra u 10:00 u prostorijama Fakulteta, Višegradska 33, Niš.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 14. septembra 2020. godine od 9:00 do 13:00 časova.

Dana 15. septembra 2020. god. u periodu od 10:00 do 12:00, na preostala upražnjena mesta mogu se prijaviti kandidati koji su položili odgovarajući prijemni ispit na drugom fakultetu.

Detaljnije na linku