09.09.2020

SMERNICE ZA RAD NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU

Na sednici Uprave Fakulteta održanoj dana 03.09.2020. godine donete su  SMERNICE ZA RAD NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU.

Dokument u prilogu.

Smernice za rad na PMF-u