11.09.2020

KONAČNE RANG LISTE U DRUGOM UPISNOM ROKU

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u drugom upisnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2020/2021. utvrdile su konačne rang-liste.

Biologija
Geografija
Hemija
Matematika
Fizika