19.10.2020

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Jovane Milošević

Doktorant Jovane Milošević braniće doktorsku disertaciju pod nazivom „Modifikacije invertibilnosti na prostorima operatora i S*-algebrama i njihove primene“ ( naziv disertacije na engleskom jeziku: Different invertibility modifications in operator spaces and S*-algebras and its applications“) u četvrtak 15.10. 2020. od 12:00 u Amfiteatru  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Obaveštenje o odbrani disertacije